Veidlapas - Finansēm, precēm, noliktavām, apsaimniekošanai, būvniecībai, lietvedībai, medicīnai

 Nodokļi
 PVN, dabas resursu nodoklis
 38114 Sniegto pakalpojumu uzskaites reģistrs (kokmateriāli) A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 38144 Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistrs (kokmateriāli) A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 39724 PVN deklarācija par taksācijas gadu, PVN 4 A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 39824 PVN deklarācijas pielikums par kokmateriālu piegādēm A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 39914 Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija, PVN A4/1-2 kompl. 0.07 0.058 sel
 39924 Pārskats par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācija, PVN 1 A4/1-3 kompl. 0.10 0.083 sel
 60480 PVN uzskaites žurnāls A4/48L žurn. 2.13 1.760 sel
 38654 Dabas resursu nodokļu aprēķina lapa A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 38644 Pārskats par dabas resursu nodokļu aprēķinu A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 VSAOI, riska nodeva
 39504 Ziņas par darba ņēmējiem ( 1.pielik.) A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 39524 Ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (3.pielikums) A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 39534 Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka VSAOI (4.pielik.) A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 39570 Darba ņēmēja VSAOI uzskaites kartīte (VSAOI 4.pielikums) A5/2K 100 gab. 4.55 3.760 sel
 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
 31210 Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls A4/24L žurn. 1.57 1.298 sel
 38364 D Gada ienākumu deklarācija A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 38374 D1 Taksācijas gadā LR gūtie ienākumi A5/1 100 gab. 2.28 1.884 sel
 38324 D1' Taksācijas gadā LR gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazināta nodokļa likme A5/2 100 gab. 2.28 1.884 sel
 38384 D2 Fizisko personu ārvalstīs gūtie ienākumi A5/1 100 gab. 2.28 1.884 sel
 38394 D3 Ienākumi no saimnieciskās darbības A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 38404 D4 Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem A5/2 100 gab. 2.56 2.116 sel
 38414 D3' Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļu maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 38344 D5 Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļu maksātājiem, kas maksā fiksēto IN A5/1 100 gab. 2.28 1.884 sel
 38354 D6 Nodokļu aprēķins ienākumiem, kuriem piemēro atšķirīgas nodokļa likmes A5/1 100 gab. 2.28 1.884 sel
 38554 IIN avansa maksājuma aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma A5/1 100 gab. 2.28 1.884 sel
 39674 FPV-01 Paziņojums par personai izmaksātajām summām A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 39654 FPK-01 Paziņojums par personai izmaksātajām summām kopsavilkums A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 39664 FPK-A-01 Turpinājums "Paziņojums par personai izmaksātajām summām kopsavilkums" A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 39704 IIN - Izziņa - personīgā īpašuma pārdošanas apliecinājums A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 Uzņēmumu ieņēmumu nodoklis
 34234 Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkuma karte A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 34224 __ kategorijas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, 11.pielikums A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 39934 Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 Nodokļu kvīšu grāmatiņas, kvītis (čeku kopijas)
 10200 Nodokļu kvītis A6/P-2-N(2x25) bloks 1.14 0.942 sel
 12032 Nodokļu kvītis A6/1 bloks 1.28 1.058 sel
 12042 Kvītis A6/1N bloks 1.71 1.413 sel
 12052 Kvītis pakalpojumiem A6/1 bloks 1.28 1.058 sel
 12062 Kvītis EKA čekam A6/1 bloks 1.28 1.058 sel
 12072 Kvītis A6/P-2-N(2x50) bloks 1.42 1.174 sel
 12080 Kvītis A6/P-2(2x50) bloks 1.28 1.058 sel
 12180 Kvītis A6/P-2-N(2x50) bloks 1.42 1.174 sel
 Finanšu grāmatvedības veidlapas
 Gada pārskata veidlapas
 38154 Ilgtermiņa ieguldījumu kustības rezerve A5/1 100 gab. 2.28 1.884 sel
 38164 Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 39434 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 39024 NPPT-A-01 Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes) A4/1-2 kompl. 0.09 0.074 sel
 39970 Sabiedrisko organizāciju gada pārskata veidlapu komplekts 2x7 kompl. 0.71 0.587 sel
 Virsgrāmatas, žurnālorderi, pārskati
 60044 Akts par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 60074 Akts par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu A5/2 100 gab. 2.56 2.116 sel
 36924 Apgrozījuma pārskats A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 36524 Apgrozījuma pārskats Konta D/K A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 35200 Daudzaiļu kartīte DEBETS-KREDĪTS A5/2K 100 gab. 4.55 3.760 sel
 36584 Daudzaiļu kartīte DEBETS-KREDĪTS A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 36532 Memoriālais orderis A5/1 bloks 1.64 1.355 sel
 36164 Pārskats Nr.16 (Produkcijas, preču un materiālo vērtību uzskaite) A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 36274 Pārskats # 7 Konta analītiskai uzskaitei A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 33074 Preču realizācijas atskaite A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 36980 Virsgrāmata A5/50L žurn. 1.28 1.058 sel
 36990 Virsgrāmata (albuma formātā) A4/50L žurn. 2.13 1.760 sel
 36890 Virsgrāmata saimniecisko operāciju uzskaitei (Amerikāņu) A4/118L žurn. 3.98 3.289 sel
 36264 Žurnālordera Nr.6 ieliktnis A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 36014 Žurnālorderis Nr.1 - Pārskats (K-ta KASE K-D) A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 36024 Žurnālorderis Nr.2 - Pārskats (Norēķinu konta K-D) A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 36064 Žurnālorderis Nr.6 (Konta Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem K) A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 36074 Žurnālorderis Nr.7 (Konta Norēķini ar norēķina personām K) A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 36084 Žurnālorderis Nr.8 (Dažādu deb./kred. analītiskā uzskaite) A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 Maksāšanas uzdevumi u.c. bankas dokumenti
 21030 Maksājuma uzdevumu reģistrācijas žurnāls A5/16L žurn. 0.64 0.529 sel
 21110 Maksājuma uzdevums A5/P-2(2x50) bloks 1.99 1.645 sel
 Kases operāciju veidlapas
 31070 Kases ieņēmumu un izdevumu dokumentu reģistrācijas žurnāls A4/48L žurn. 2.13 1.760 sel
 31150 Kases grāmata (2 x 25) A4/P-2x25L žurn. 2.35 1.942 sel
 31350 Kases grāmata (2 x 50) A5/P-2 x 50L žurn. 2.35 1.942 sel
 31360 Kases grāmata (2 x 32) A5/P-2 x 32L žurn. 1.99 1.645 sel
 31032 Kases ieņēmumu orderis ar noplēšamu kvīti A5/1 bloks 1.85 1.529 sel
 31180 Kases ieņēmumu orderis ar kvīti (2 x 50) 1/3 A4/P-2 (2x50) bloks 1.85 1.529 sel
 31192 Kases ieņēmumu orderis ar kvīti (2 x 50) 1/3 A4/1 bloks 1.57 1.298 sel
 31052 Kases izdevumu orderis 1/3 x A4/1 bloks 1.42 1.174 sel
 31162 Kases izdevumu orderis 1/3 x A4/1 bloks 1.57 1.298 sel
 31300 Valūtas kases grāmata A5/P-2 x 25L žurn. 1.71 1.413 sel
 Darba algas aprēķina un darba laika uzskaites veidlapas
 32014 Avansa izmaksas saraksts A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 32060 Personīgais konts A3/2K 100 gab. 11.38 9.405 sel
 32064 Maksājumu saraksts (darba alga) A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 32084 Algu aprēķinu un izmaksu saraksts A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 32090 Personīgais konts A4/2K 100 gab. 7.40 6.116 sel
 32104 Darba laika uzskaites tabele A3/1 100 gab. 4.98 4.116 sel
 32124 Darba laika uzskaites tabele 1/2 x A3/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 32144 Algu aprēķinu un izmaksu saraksts 1/2 x A3/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 32214 Darba laika uzskaites tabele A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 Personāla kustības un uzskaites veidlapas
 40054 Rīkojums par pieņemšanu darbā A5/2 100 gab. 2.56 2.116 sel
 40064 Rīkojums par darba līguma izbeigšanu A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 40094 Rīkojums par pārcelšanu citā darbā A5/2 100 gab. 1.42 1.174 sel
 40104 Rīkojums par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 40144 Darba līgums A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 40150 Algas nodokļu grāmatiņu uzskaites žurnāls A5/40L žurn. 1.14 0.942 sel
 40154 Darba līgums uz noteiktu laiku (konkrēta darba veikšanai) A4/2 100 gab. 3.56 2.942 sel
 40160 Darba līgumu reģistrācijas žurnāls A5/24L žurn. 1.21 1.000 sel
 40180 Darba ņēmēja uzskaites kartīte (personas kartīte) A4/2K 100 gab. 7.40 6.116 sel
 40204 Darbinieku atvaļinājumu grafiks A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 40214 Darbinieku atvaļinājumu grafiks A3/1 100 gab. 4.98 4.116 sel
 Avansa norēķinu uzskaites veidlapas
 32184 Pieprasījums avansa norēķinu saņemšanai A5/1 100 gab. 2.28 1.884 sel
 35012 Avansa norēķins A5/2 bloks 1.99 1.645 sel
 35084 Avansa norēķins A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 Komandējumu uzskaites veidlapas
 35052 Komandējuma apliecība A5/2 bloks 1.99 1.645 sel
 40084 Rīkojums par komandējumu A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 Autotransporta uzskaites veidlapas
 50012 Ceļazīme vieglajam automobilim A5/2 bloks 1.99 1.645 sel
 50022 Ceļazīme kravas automobilim ar pasūtītāja talonu A4/2 - N bloks 3.98 3.289 sel
 50022 Ceļazīme kravas automobilim ar pasūtītāja talonu A4/2 - N bloks 3.98 3.289 sel
 50034 Ceļazīme traktoram 1/2 A3/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 50052 Ceļazīme kravas automobilim A4/2 - N bloks 3.98 3.289 sel
 50074 Ceļazīme vieglajam automobilim (ar degv. šautras rādīt.) A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 50084 Akts par degvielas patēriņa normas noteikšanu A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 50094 Rīkojums par automobiļa izmantošanu A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 50114 Ceļazīme celtniecības mašīnām A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 50134 Maršruta lapa automobilim A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 50134 Maršruta lapa automobilim A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 50144 Akts par degvielas patēriņa normas noteikšanu A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 50150 Ceļazīmju - maršruta lapu reģistrācijas žurnāls A5/24L žurn. 1.07 0.884 sel
 50170 Taksometra skaitītāja žurnāls A5/24L žurn. 1.07 0.884 sel
 Tukšailes
 82094 Tukšailes 3 ailes x 40 rindas A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 82100 Tukšaiļu žurnāls 3 ailes x 40 rindas A4/40L žurn. 1.99 1.645 sel
 82110 Tukšaiļu žurnāls 3 ailes x 20 rindas A4/40L žurn. 1.99 1.645 sel
 82124 Tukšailes 8 ailes x 40 rindas A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 82160 Tukšaiļu žurnāls 6 ailes x 40 rindas A4/40L žurn. 1.99 1.645 sel
 82170 Tukšaiļu žurnāls 3 ailes x 16 rindas A5/40L žurn. 1.21 1.000 sel
 82170 Tukšaiļu žurnāls 3 ailes x 16 rindas A5/40L žurn. 1.21 1.000 sel
 82334 Tukšailes 6 ailes x 40 rindas A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 82334 Tukšailes 6 ailes x 40 rindas A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 82244 Tukšailes 17 ailes x 40 rindas A3/2 100 gab. 5.98 4.942 sel
 Preču, to kustības un realizācijas uzskaite
 Pārskati par PPR, darījumus apliecinošām kvītīm
 60254 PNR - Pārskats par numurēto un VID teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 60340 Pavadzīmju reģistrs A4/48L žurn. 2.13 1.760 sel
 Darījumu apliecinošas kvītis
 12110 Darījumu apliecinošās kvītis A6/P-3-N(3x25) bloks 1.35 1.116 sel
 12120 Darījumu apliecinošās kvītis A5/P-3-N(3x25) bloks 1.85 1.529 sel
 12140 Darījumu apliecinošās kvītis 1/3 A4/P-3-N(3x25) bloks 1.57 1.298 sel
 12150 Darījumu apliecinošās kvītis A7/P-3-N(3x25) bloks 1.21 1.000 sel
 12160 Darījumu apliecinošās kvītis 1/4*A4/P-N-3 (3x25) bloks 1.57 1.298 sel
 EKA
 60024 Akts par anulētiem kases čekiem A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 60304 Akts par naudas līdzekļu inventarizāciju A5/2 100 gab. 2.56 2.116 sel
 60700 EKA (kases sist.) žurnāls valūtas pirkšanas un pārdošanas uzņēmumiem A4/63L žurn. 2.85 2.355 sel
 60600 EKA (kases sist.) žurnāls gadam numurēts A4/73L žurn. 4.27 3.529 sel
 60610 EKA (kases sist.) žurnāls 6 mēnešiem numurēts A4/37L žurn. 2.28 1.884 sel
 Pavadzīmes
 11022 Preču transportēšanas pavadzīme A4/1-4 Nr. bloks 3.98 3.289 sel
 11032 Preču pavadzīme A4/1 bloks 3.27 2.702 sel
 11054 Preču transporta pavadzīme pienam A4/2-4N bloks 3.56 2.942 sel
 11102 Pavadzīme A5/1 bloks 1.99 1.645 sel
 11110 Pavadzīme A5/P-2(2x50) bloks 1.99 1.645 sel
 11120 Pavadzīme A5/P-3(3x33) bloks 1.99 1.645 sel
 11134 Pavadzīme A5/2 bloks 1.78 1.471 sel
 11160 Preču pavadzīme A4/P-2(2x50) bloks 3.70 3.058 sel
 11180 Rēķins A4/P-3 kompl. 0.17 0.140 sel
 11190 Pavadzīme A4/P-3 kompl. 0.17 0.140 sel
 11200 Kokmateriālu transporta pavadzīme A4/P-4 kompl. 0.21 0.174 sel
 11980 Starptautiskā preču transporta pavadzīme A4/P-1 bloks 5.98 4.942 sel
 11990 Starptautiskā preču transporta pavadzīme A4/P-N-6lp. kompl. 0.36 0.298 sel
 Faktūrrēķini
 12012 Faktūrrēķins A5/1 bloks 1.85 1.529 sel
 12060 Faktūrrēķins A5/P-2(2x50) bloks 1.99 1.645 sel
 Akcīzes preces
 60210 Akcīzes preču pavaddokumentu reģistrs A4/48L žurn. 2.13 1.760 sel
 Preču uzskaite tirdzniecībā
 60034 Preču un naudas pārskats A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 60084 Preču pārcenošanas akts (hor.) A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 60094 Preču atlikumu pārskats A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 60144 Pirkšanas-pārdošanas līgums (preču) A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 60150 Tirgotāju darījumu uzskaites reģistrs īpašās un vispārējās nodokļu piemērošanas uzskaitei A4/48L žurn. 2.13 1.760 sel
 60154 Pārcenošanas akts (vertikālais) A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 60450 Preču saņemšanas žurnāls A4/48L žurn. 2.13 1.760 sel
 Sabiedriskā ēdināšana
 11302 Rēķins (oficiantiem) 1/3 A4/1-50L bloks 1.00 0.826 sel
 11320 Rēķins (oficiantiem) 1/3 A4/P-2(2x50) bloks 1.71 1.413 sel
 35020 Tehnoloģiskā karte A5/1K 100 gab. 3.84 3.174 sel
 35030 Kalkulācijas kartīte ēdieniem A4/2K 100 gab. 7.40 6.116 sel
 35064 Pieprasījums pārtikas produktu izsniegšanai A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 Iepirkuma akti, aplēses, pieņemšana komisijā
 11074 Iepirkuma aplēse (uzņēmējdarbībā) A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 11084 Iepirkuma akts (tirdzniecībā) A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 11114 Iepirkuma akts A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 Noliktavas darba organizācija
 Noliktavas uzskaites veidlapas
 33010 Preču un materiālu uzskaites kartiņa A5/2K 100 gab. 4.55 3.760 sel
 33020 Materiālu noliktavas uzskaites kartīte A5/2K 100 gab. 4.55 3.760 sel
 33030 Noliktavas uzskaites grāmata A4/70L žurn. 3.27 2.702 sel
 33040 Materiālu pārskats (žurnāls) A4/16L žurn. 1.14 0.942 sel
 33064 Materiālo vērtību ieņēmumu orderis A5/2 bloks 1.64 1.355 sel
 33080 Noliktavas uzskaites grāmata (pa nomenklatūras veidiem) A4/24L žurn. 1.42 1.174 sel
 33124 Pieprasījums (materiālo vērtību saņemšanai) A5/2 100 gab. 2.56 2.116 sel
 33160 Materiālu noliktavas uzskaites kartīt A4/2K 100 gab. 7.40 6.116 sel
 Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaites veidlapas
 34010 Mazvērtīgo un ātri nolietojošos priekšmetu uzskaites kartīte A5/2K 100 gab. 4.55 3.760 sel
 34040 Inventāra kartīte pamatlīdzekļu uzskaitei A5/2K 100 gab. 4.55 3.760 sel
 34050 Inventāra kartīte pamatlīdzekļu un to nolietojuma uzskaitei A5/2K 100 gab. 4.55 3.760 sel
 34064 Akts pamatlīdzekļu norakstīšanai A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 34074 Akts (pavadzīme) par pamatlīdzekļu pieņemšanu un nodošanu (pārvietošanu) organizācijas ietvaros A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 34080 Inventāra grāmata pamatlīdzekļu uzskaitei A4/50L žurn. 1.85 1.529 sel
 34094 Akts mazvērtīgo un ātri nolietojošos priekšmetu norakstīšanai A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 34160 Kartīte pamatlīdzekļu uzskaitei A4/2K 100 gab. 7.40 6.116 sel
 Inventarizācijas veidlapas
 37014 Preču un materiālo vērtību inventarizācijas akts A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 37024 Preču un materiālo vērtību inventarizācijas akta ieliktnis A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 37044 Īpašuma vai lietojuma objektu apjoma inventarizācijas akts A3/2 100 gab. 6.69 5.529 sel
 37074 Akts par materiālo vērtību inventarizāciju A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 37084 Akts par materiālo vērtību inventarizāciju - ieliktnis A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 Namu apsaimniekošanas veidlapas
 Namu apsaimniekošanas veidlapas
 81010 Īres maksas grāmatiņa A6/24 1 gab. 0.71 0.587 sel
 81060 Karstā un aukstā ūdens skaitītāju nolasījumu grāmatiņa 1/3 A3/24 grām. 1.00 0.826 sel
 81154 Dzīvojamās telpas īres līgums A3/2 locīts 1 gab. 0.14 0.116 sel
 81164 Dzīvojamās telpas īres līgums A3/2+A4/2 +A4/1 kompl. 0.21 0.174 sel
 81214 Kvīts par īres maksu un komunālajiem pakalpojumiem A6/1 100 gab. 1.21 1.000 sel
 81254 Dzīvojamo telpu nodošanas un pieņemšanas akts A4/1 100 gab. 3.13 2.587 sel
 81564 Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas līgums A3/2 locīts 100 gab. 6.69 5.529 sel
 Būvniecība
 Būvniecība
 82254 Akts par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 84030 Autoruzraudzības žurnāls A4/P(2x12) žurn. 2.85 2.355 sel
 84040 Būvdarbu žurnāls A4/124lpp. žurn. 8.39 6.934 sel
 84050 Būvdarbu žurnāls A4/236lpp. žurn. 14.09 11.645 sel
 Darba aizsardzība
 Darba aizsardzība
 82020 Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā reģistrācijas žurnāls A5/40L žurn. 1.21 1.000 sel
 82040 Darba aizsardzības instruktāža darba vietā A4/48L žurn. 2.13 1.760 sel
 82210 Darba aizsardzības ievadapmācība A4/24L žurn. 1.57 1.298 sel
 82220 Darba aizsardzības ievadapmācības reģistrācijas žurnāls A5/16L žurn. 1.00 0.826 sel
 82260 Darbā notikušo nelaimes gadījumu reģistrācijas žurnāls A5/16L žurn. 1.00 0.826 sel
 Ugunsdrošība
 Ugunsdrošība
 82310 Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls A5/20L žurn. 1.21 1.000 sel
 82320 Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls A5/40L žurn. 1.21 1.000 sel
 82340 Ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāls A5/24L žurn. 1.07 0.884 sel
 82350 Ugunsaizsardzības iekārtas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls A5/24L žurn. 1.07 0.884 sel
 82360 Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls A5/16L žurn. 0.64 0.529 sel
 82370 Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnāls A5/16L žurn. 0.64 0.529 sel
 82380 Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnāls A5/16L žurn. 1.00 0.826 sel
 82394 Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglaments A4/1 bloks 3.13 2.587 sel
 Medicīnas veidlapas
 Medicīnas veidlapas
 90284 Obligātās veselības pārbaudes karte A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 90170 Personas medicīnas grāmatiņa A6/10 grām. 0.71 0.587 sel
 90030 Potēšanas pase A6/4 grām. 0.64 0.529 sel
 Papīrpreces
 Papīrpreces
 601 Mape ar atlokiem un lentītēm A4 gab. 0.64 0.529 sel
 602 Mape ar atlokiem A4 gab. 0.57 0.471 sel
 706 Mape ar apdruku un lentītēm A4 gab. 0.68 0.562 sel
 725 Arhīva mapes ar apdruku A4 gab. 0.36 0.298 sel
 726 Ātršuvēji ar atlocītu malu A4 gab. 0.43 0.355 sel
 742 Ātršuvēji ar apdruku A4 gab. 0.50 0.413 sel
 819 Reģistratoru starplikas 24*10/50 gab. 1.00 0.826 sel
 832 Reģistratoru starplikas krāsainas 24*10/50 gab. 1.42 1.174 sel
 406 Paškopējošais papīrs plēvē A5/P-3 bloks 2.28 1.884 sel
 421 Rūtiņu papīrs plēvē A4/50 bloks 1.00 0.826 sel
 9901 Kartona mājiņa "Kas te? Es te!" gab. 12.66 10.463 sel
 Lietvedība
 Lietvedība
 11992 Pilnvara ar noplēšamo daļu A5/1 bloks 1.99 1.645 sel
 60420 Izsniegto pilnvaru uzskaites žurnāls A5/24L žurn. 1.07 0.884 sel
 40100 Rīkojumu reģistrācijas žurnāls A5/40L žurn. 1.21 1.000 sel
 40140 Līgumu reģistrācijas žurnāls A5/24L žurn. 1.07 0.884 sel
 60370 Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls A4/36L žurn. 2.13 1.760 sel
 60380 Nosūtāmo (izejošo) dokumentu reģistrācijas žurnāls A4/36L žurn. 2.13 1.760 sel
 82384 Patapinājuma līgums (auto) A4/2 100 gab. 3.84 3.174 sel
 85010 Saņemto/nosūtāmo dokumentu reģ. žurnāls A4/40L žurn. 2.13 1.760 sel